Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Pidämme oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia tietosuojalausekkeeseen.

 

Rekisterin pitäjä

Gemette Oy
Pirkkakatu 8 A 8
96200 Rovaniemi
Puh. 044 206 1303

Yhteyshenkilö: Mikko Kosonen, mikko.kosonen (at) novaskyland.com.

 

Rekisterin nimi

Gemette Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisteröidyt

Gemette Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde tai rekisteröidyn suostumus (yhteydenotto). Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen sekä palveluistamme kertominen Moomin Snowcastle -sivuston kautta yhteyttä ottaneille.

Keräämämme henkilötiedot:

  • etunimi, sukunimi
  • postiosoite, sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

 

Miten käytämme tietojasi

Keräämme sinulta tietoja, kun otat yhteyttä meihin tai ostat meiltä palveluja. Näitä tietoja käytämme yhteydenottojen käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluistamme kertomiseen. Käytämme tietojasi myös toimintamme kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Tietojen säilytys ja suojaaminen

Säilytämme tietojasi asiakassuhteen ajan sekä kirjanpitolaissa määrätyn ajan. Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot asiakkailta itseltään yhteydenoton, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median kautta tai sopimusten, tapaamisten tai ostotapahtuman yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostilla: mikko.kosonen (at) novaskyland.com.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Huomioithan, että Gemette Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

Pin It on Pinterest

Share This